آیلتس چیست؟

معرفی

امتحان در دو نوع مختلف آکادميک و جنرال ترينيگ برگزار می‌شود. امتحان آکادميک توانايی انگليسی داوطلبانی را می‌سنجد که قصد دارند تحصيلات خود را در مقطع کارشناسی به بالا در يک دانشگاه انگليسی زبان ادامه دهند. يکی از مهمترين شرط‌های پذيرفته‌شدن در اين دانشگاه‌ها فراهم آوردن سطحی قابل قبول از نمره اين امتحان می‌باشد.

نوع جنرال ترينينگ آزمون آیلتس معلومات داوطلبان را در سطحی وسيعتر و در بستری علمی – اجتماعی می‌سنجد. آزمون جنرال‌ترينينگ برای کسانی مناسب است که قصد دارند تحصيلات پيش‌دانشگاهی خود را در کشوری انگليسی زبان به ‌پايان برسانند و يا به‌منظور گذراندن دوره‌های کوتا‌ه‌مدت کاری و يا دست‌يافتن به‌فرصت‌های شغلی قصد سفر به اين کشور‌ها را دارند. به‌علاوه کارنامه اين امتحان از جمله مدارکی است که در جريان بررسی پرونده‌های مهاجرت کشورهای استراليا، نيوزلند و کانادا از متقاضيان طلب می‌شود.

در امتحان آیلتس توانايی‌های شنيدن، خواندن، نوشتن، و صحبت‌کردن در چهار قسمت جداگانه سنجيده می‌شود. در حاليکه توانايی شنيداری و صحبت‌کردن داوطلبان امتحان آکادميک و جنرال‌ترينيگ به‌ روش کاملاً ‌مشابهی صورت می‌گيرد، هر يک از اين دو گروه، سوالات جداگانه‌ای در قسمت‌های خواندن و نوشتن دريافت می‌کنند. مسئوليت انتخاب نوع امتحان بر عهده متقاضی بوده و شرکت‌کنندگان بايد هنگام ثبت‌نام خود نوع امتحان مورد نظر را در فرم ثبت‌نام قيد کنند.

سه بخش اول هر امتحان در يک روز برگزار می‌شود، اما بخش مصاحبه‌ ممکن است در طول يک‌هفته بعد و يا يک هفته قبل از امتحان برگزار شود. داوطلبانی که از شهر‌های ديگر برای برگزاری امتحان به تهران می‌آيند در اولويت قرار خواهند داشت. اين دسته از داوطلبان برای استفاده از اولويت در‌نظر گرفته‌شده بايد هنگام ثبت‌نام نام خود را در ليستی جداگانه به‌ثبت برسانند و مسئول ثبت نام را در جریان بگذارند.

آزمون IELTS، به نوعی طراحی شده که قادر است ميزان معلومات داوطلبان در سطوح مختلف از زبان انگليسی را سنجيده و با توجه به استاندارد IELTS طبقه‌بندی کند. شرکت‌کنندگان در اين آزمون به طيف متنوعی از سوالات بسيار ساده تا بسيار مشکل پاسخ می‌دهند و در پايان با توجه به نمره‌ای که از هر‌يک از چهار‌بخش مختلف دريافت‌کرده‌اند سطحی مابين نا‌آشنای کامل به زبان انگليسی، با نمره صفر، تا سطح آشنای کامل به زبان انگليسی، با نمره ۹، طبقه‌بندی می‌شوند.برای آشنايی به هريک از سطوح مختلف اين امتحان اینجا را کليک کنيد.

نتايج امتحان ۲ هفته پس از پايان يافتن آخرين مصاحبه برگزار خواهد شد. نتايج بايد شخصاً توسط متقاضی دريافت گردد و مسئولان دفتر امتحان اجازه ندارند تا از طريق تلفن،‌فکس، يا پست الکترونيکی نتايج را به اطلاع داوطلبان برسانند. نمره هر چهار‌ بخش امتحان به‌طور جداگانه در کارنامه درج خواهد گرديد. به علاوه ميانگينی حسابی و گرد‌شده از اين چهار بخش نيز به عنوان نمره کلی در اختيار داوطلب قرار خواهد گرفت. اين نمره نهايی و همينطور نمره‌های بخش‌های شنيداری و خواندن با اعشار ۰،۵ و نمره‌ بخش‌های مصاحبه‌ و نوشتن بدون اعشار و به‌صورت اعداد صحيح گزارش می‌شوند.

به عنوان يک قانون عمومی نتايج امتحان تا دو سال پس از برگزاری امتحان اعتبار دارند. در صورتيکه بتوان اثبات کرد که داوطلب پس از برگزاری امتحان در حفظ معلومات خود و بهتر کردن دانشش در زبان‌ انگليسی کوشا بوده، می‌توان از کارنامه امتحان حتی بيش از اين مهلت دوساله نيز استفاده کرد

انواع آزمون آیلتس و بخش های مورد سنجش

آزمون شنیداری و صحبت کردن جنرال ترینینگ و آکادمیک مشابه هم برگزار می شود.

آزمون جنرال‌ترينيگ

General Training Reading

برای پاسخ دادن به چهل سوال اين بخش به داوطلبان شصت‌دقيقه فرصت داده می‌شود. سوالات و متن‌ها در سه بخش، شامل حدود ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه، و در يک دفتر‌چه به داوطلب تحويل داده خواهند شد. پس از سپری شدن يک‌ساعت اين دفتر‌چه به‌همراه پاسخنامه از داوطلب گرفته خواهد‌شد. در اين بخش برخلاف قسمت اول امتحان به داوطلب فرصتی برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخ‌نامه داده نمی‌شود.

متون به‌کار گرفته‌شده در دفتر‌چه‌ سوالات از مجله‌ها، جزوات و کتاب‌ها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب همه آنها خواننده غير متخصص است.

بخش اول‌ بر مواجه با موقعيت‌های اجتماعی تمرکز دارد. اين بخش شامل متونی است که به مروادات اجتماعی ابتدايی و روزمره تعلق داشته و نگرشی به‌سمت جمع‌آوری،يافتن، و تهيه اطلاعات در آنها وجود دارد.

بيشتر توجه در بخش دوم به‌ جزوات آموزشی و احتياجات رفاهی است. اين بخش به متن يا متن‌هايی اختصاص داده شده که انگليسی پيچيده‌تری در آنها استفاده به‌کار گرفته‌شده است.

متن‌ نسبتاً بلندتری در بخش سوم در انتظار داوطلبان خواهد بود که از طريق آن توانايی خواندن نثر‌های بلند در شرکت‌کنندگان سنجيده می‌شود. در اين بخش بيشتر خواندن نثر‌های پيچيده مد نظر است تا درک ‌مطالب استدلالی.

General Training Writing

برای اين بخش از امتحان يک‌ساعت زمان در نظر گرفته شده است. در طول اين زمان به داوطلبان دو موضوع برای نوشتن داده خواهد شد. پيشنهاد می‌شود که شرکت‌کنندگان در امتحان بيست‌دقيقه اول را به نوشتن سوال اول اختصاص دهند و چهل دقيقه باقی‌مانده را صرف پاسخ به سوال دوم کنند. پاسخ به سوال اول لازم است حد‌اقل در ۱۵۰ کلمه نوشته شود. حداقل تعداد کلمات برای موضوع دوم ۲۵۰ کلمه است. به پاسخ‌هايی که کمتر از اين‌ ميزان کلمه داشته‌ باشند نمره کامل داده نخواهد شد.

در موضوع اول از داوطلب خواسته خواهد شد تا نامه‌ای به مخاطبی فرضی نوشته و در نامه‌اش مسئله‌ای را توضيح داده يا مشکلی را شرح دهد.

موضوع دوم در قالب يک سوال از داوطلب خواهد خواست تا عقيده موافق يا مخالف خود را نسبت به يک مسئله بيان کند.

آزمون آکادمیک

Academic Reading

برای پاسخ دادن به چهل سوال اين بخش به داوطلبان سی‌دقيقه فرصت داده می‌شود. سوالات و متن‌ها در سه بخش، شامل حدود ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه، و در يک دفتر‌چه به داوطلب تحويل داده خواهند شد. پس از سپری شدن يک‌ساعت اين دفتر‌چه به‌همراه پاسخنامه از داوطلب گرفته خواهد‌شد. در اين بخش برخلاف قسمت اول امتحان به داوطلب فرصتی برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخ‌نامه داده نمی‌شود.

متون به‌کار گرفته‌شده در دفتر‌چه‌ سوالات از مجله‌ها، جزوات و کتاب‌ها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب همه آنها خواننده غير متخصص است.

حداقل يکی از اين سه بخش شامل يک نوشته استدلالی ظريف است و يک بخش نيز به محتوای غير نوشتاری و همراه با نمودار يا شکل اختصاص دارد. در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه‌نامه‌ای کوتاه نيز همراه متن خواهد آمد.

برای بازدهی بیشتر در این بخش توصیه می شود برای پاسخگویی به سوالات هر متن، ابتدا مدت حداکثر 5 دقیقه را به مطالعه سطحی متن بپردازید. در این مرحله به جزئیات توجه نکنید، اما سعی کنید موضوع اصلی هر پاراگراف را دریابید. به این ترتیب هنگام پاسخگویی به سوالات می دانید پاسخ سوال احتمالا در کدام پاراگراف است. همچنین دقت داشته باشید که ترتیب سوال ها همان ترتیبی است که مطالب در متن آمده است. یعنی مثلا پاسخ سوال 4 را قبل از پاسخ سوال 5 در متن خواهید یافت.

در بخش reading سرعت عمل نقش بسیار مهمی دارد و تنها راه برای بالا بردن سرعت تمرین است. توصیه می شود حداقل 1 ماه قبل از آزمون reading های آزمون های IELTS را با زمان بندی امتحان واقعی تمرین کنید.

Academic Writing

برای اين بخش از امتحان يک‌ساعت زمان در نظر گرفته شده است. در طول اين مدت به داوطلبان دو موضوع برای نوشتن داده خواهد شد. پيشنهاد می‌شود که شرکت‌کنندگان در امتحان بيست‌دقيقه اول را به نوشتن سوال اول اختصاص داده و چهل دقيقه باقی‌مانده را صرف پاسخ به سوال دوم کنند. پاسخ به سوال اول لازم است حد‌اقل در ۱۵۰ کلمه نوشته شود. حداقل تعداد کلمات برای موضوع دوم ۲۵۰ کلمه است. به پاسخ‌هايی که کمتر از اين‌ ميزان کلمه داشته‌ باشند نمره کامل داده نخواهد شد.

در موضوع اول به داوطلب يک جدول يا نمودار داده شده و از او خواسته خواهد شد تا اطلاعات نمايش‌داده شده در جدول را با جملات خود توضيح دهد.

موضوع دوم در قالب يک سوال از داوطلب خواهد خواست تا نظر يا عقيده موافق يا مخالف خود را نسبت به يک مسئله بيان کند.

بخش Listening

بخش Listening خود از 4 section تشکیل میشود. در هر یک از sectionها حدود 10 سوال وجود دارد و زمان کل Listening حدود 20 تا 30 دقیقه است.

در حین پخش مکالمات و متون، هیچ فرصتی برای خواندن سوال ندارید. اما قبل از آغاز هر section برای مدت زمان کوتاهی گوینده توضیحاتی ارائه میدهد که توصیه میشود با این توضیحات آشنا باشید و در این مدت به خواندن سوالها بپردازید. به هر سوالی که قبل از آغاز متن کامل خوانده باشید به احتمال زیاد پاسخ صحیح خواهید داد. بنابراین خواندن سوالات بسیار مهم است. در هنگام خواندن سوالات حتما دور کلمات کلیدی آن سوال خط بکشید تا هنگام پخش مکالمه به محض شنیدن کلمات کلیدی اماده شنیدن پاسخ باشید. به دلیل اینکه پاسخ به سوال در حین شنیدن ممکن است باعث شود بخشی از متن را گوش نکنید، پاسخ را به خلاصه ترین و ساده ترین شکل ممکن بنویسید. (مثلا اگر پاسخ today morning بوده است و برایتان نوشتن فارسی ساده تر است به فارسی بنویسید امروز صبح). در انتهای هر section مدت 30 ثانیه فرصت دارید که در این مدت به اصلاح پاسخهای خلاصه نوشته شده بپردازید (مثلا تغییر امروز صبح به today morning). در تمام این مدت شما پاسخ ها را در برگه سوال (که به هیچ عنوان تصحیح یا بررسی نمیشود) مینویسید. بنابراین هرگز از پاک کن استفاده نکنید و جهت اصلاح پاسخها فقط پاسخ قبلی را خط بزنید تا در زمان صرفه جویی کنید. در پایان بخش Listening مدت 10 دقیقه زمان برای وارد کردن جوابها از برگه سوال به پاسخنامه دارید.

برخی نکات مهم:

1) سوالها به همان ترتیبی قرار گرفته اند که متن پیش میرود. یعنی به عنوان مثال پاسخ سوال 4 قطعا قبل از پاسخ سوال 5 شنیده میشود. بنابراین اگر مثلا منتظر شنیدن پاسخ سوال 4 هستید و پاسخ سوال 5 را میشنوید بدانید که قطعا سوال 4 را از دست داده اید و سریعا حواس خود را متوجه سوالهای بعد کنید.

2) در سوالاتی که لازم است جدولی را پر کنید قبل از پخش متن حتما ترتیب پرشدن اطلاعات جدول را با توجه به شماره سوالی که در هر خانه جدول نوشته شده به دست آورید. (چپ به راست، بالا به پایین،…)

3) غلط املایی و گرامری باعث از دست دادن نمره سوال میشود. غلطهای املایی یا گرامری شامل عدم گذاشتن حرف اضافه(در صورت لزوم)، حروف تعریف(در صورت لزوم)، شروع اسامی خاص با حرف کوچک(مثلا نوشتن iran به جای Iran) نیز میشوند.

4) در صورتی که پاسخ سوال اسم خاص باشد حتما spell خواهد شد (احتمالا سریع)، مگر اینکه اسم خاص نامی معروف باشد (مثلا Oxford Street)

5) در مواردی مانند شماره ماشین جهت اطمینان همه حروف به صورت حرف بزرگ نوشته شوند.

6) استفاده از اشکال مخفف در صورتی که بین المللی باشند(مانند FBI) مانعی ندارد و حتی توصیه می شود.

7) در سوالاتی که محدودیت تعداد کلمه برای پاسخ قرار داده شده اگر این محدودیت رعایت نشود نمره سوال را از دست خواهید داد حتی اگر پاسختان درست باشد. مثلا اگر باید پاسخ حداکثر دو کلمه باشد به جای 26th of June بنویسید June 26th

8) در صورتی که پاسخ سوالی عددی است که واحد خاصی دارد، واحد باید نوشته شود. (مثلا 56$ به جای 56 یا 100cm به جای 100)

9) در مورد اعداد ترتیبی (اول، دوم، …) مشخص کردن ترتیبی بودن عدد مهم است. (نوشتن 5th floor یا fifth floor به جای five floor)

10) اگر در سوال از شما Day خاصی خواسته شود پاسخ یک روز (مثلا tomorrow، Sunday، the day before yesterday، …) است؛ اما اگر در مورد Date خاصی سوال شود پاسخ یک تاریخ (مثلا 26th of June) است.

11) در مشخص کردن زمان ها و مدت ها دقت کنید . مثلا عبارت 1hr 50min later یعنی 1 ساعت و 50 دقیقه دیرتر(duration)، عبارت 1.50 یعنی ساعت یک و سی دقیقه، و عبارت 1:50 یعنی ساعت یک و پنجاه دقیقه.

12) در مورد کسرها لازم است حتما صورت کمی بالاتر از مخرج باشد(مثلا نوشتن 2/3 برای کسر دو سوم غلط است). در مورد اعداد اعشاری حتما از نقطه استفاده کنید(0.7 به جای 0/7).

بخش Speaking

مصاحبه داوطلبان بين ۱۱ تا ۱۴ دقيقه به‌طول خواهد انجاميد. در طول اين زمان داوطلب به سوالات مطرح شده از سوی مصاحبه‌گر پاسخ خواهد داد. اين مصاحبه بر روی نوار ضبط می‌شود.

در بخش اول مصاحبه، داوطلب به‌ سوالات عمومی و شخصی در مورد محل‌زندگی‌، وضعيت خانوادگی، شغلی و همينطور علايقش پاسخ خواهد داد. اين بخش ۴ تا ۵ دقيقه طول به‌طول می‌انجامد.

در بخش دوم به داوطلب موضوعی، که بر روی يک کارت نوشته شده‌است، داده می‌شود و از وی خواسته خواهد شد تا به مدت دو دقيقه در مورد آن موضوع صحبت کرده و نظر و عقيده خود را اظهار کند. داوطلب می‌تواند پيش از شروع صحبت به مدت يک‌ دقيقه در مورد محور‌هايی که در مورد آنها صحبت‌خواهد کرد فکر کرده و يادداشت بردارد. پس از خاتمه دو دقيقه داوطلب به يک يا دو سوال پايانی در رابطه با موضوع پاسخ خواهد داد.

در بخش سوم داوطلب به بحثی چهار تا پنج‌دقيقه‌ای با مصاحبه‌گر وارد خواهد شد که محور آن به‌نوعی به موضوع مورد بحث در کارت مربوط است.

مرکز آموزش تخصصی آیلتس دکتر سماوات
کلاس آیلتس در کرمانشاه,
مرکز آیلتس کرمانشاه,
لیست آموزشگاه های زبان کرمانشاه,
آموزشگاه زبان کرمانشاه,
خانه زبان کرمانشاه,
بهترین آموزشگاه زبان در کرمانشاه,
آموزشگاه های زبان انگلیسی در کرمانشاه,
آموزشگاه زبان کرمانشاه,