تماس با ما

برای تماس با مرکز میتوانید به یکی از چهار روش زیر اقدام نمایید:

تلفن: 7275987 – 0833

ایمیل:

تلگرام: @moshavereh_IELTS

فرم تماس سبز رنگ در سمت چپ وبسایت

 

آدرس شعبه ی مرکزی:

خیابان معلم شرقی – ساختمان دکتر افشاری – طبقه 2