درباره ما

مرکز آموزش تخصصی آیلتس دکتر سماوات در سال ١٣٨٩ با هدف استفاده از آخرین روش های آموزش زبانهای خارجی و تسهیل فرآیند یادگیری پس از احساس خلأ موجود در کیفیت فرآیند تدریس و یادگیری در آموزشگاهها و موسسات آموزش زبان سـطـح اسـتـان کــرمـانـشـاه توسط دکتر سماوات مدرس ارشد آموزشگاههای استان تاسیس گردید.

ویژگی های کلاسهای مرکز:

₪تمرکز در کلاسها بر شنیدار (Listening) و گفتار (Speaking) می باشد.

₪زبان آموز همیشه در حال ساختن سوال و جواب دادن است و ذهن او نمی تواند در طول کلاس به جای دیگری متمرکز شود.

₪تصحیح اشتباهات زبان آمـــوزان مستقیما بوسیله استاد انجام می پذیرد.

₪زبـــان فارسی از آمــوزش مرحله به مرحله اما نه یکباره حذف می گردد.

₪از زبان آموزان خواسته نمی شود چیزی را حفظ کنند. از آنهــا خواســتــه می شــود کــه با درک و فهمیدن ساختار درست جمله ها و همچنین تکرارهای فراوان در کلاس توانایی ساختن جمله های بیشتر و سخت تر را به دست آورند.